Styrerekruttering og evaluering

Agile Styrerekruttering er et fremtidsrettet og nyskapende styreselskap, spesialisert innen styrerekruttering. Vi er stolte av å levere en sjeldent balansert blanding av kompetanse,  erfaring og teknologisk nyvinning for å identifisere, kvalifisere og matche de mest egnede styrekandidatene til din organisasjons spesifikke behov.

Norges største styrebase!

Vi gleder oss over å ha tilgang til Norges mest omfattende database av styrekandidater med tusenvis av gode kandidater. Dette gir oss muligheten til å dykke dypt ned i et bredt utvalg av gode styremedlemmer, hente ut de mest relevante kandidatene og matche dem med de unike behovene til din bedrift.

Vi benytter fremste linje av AI-teknologi, en revolusjonerende tilnærming til executive search innen tradisjonell styrerekruttering. Denne topp moderne metodikken gir oss muligheten til å finne, analysere og vurdere de aller beste kandidatene for våre kunder med svært god presisjon og effektivitet.

Med vår metode, er du sikret en prosess som er transparent, rettferdig og pålitelig, noe som hjelper din organisasjon å tiltrekke seg de aller beste styremedlemmen. Sammen skaper vi sterke styrebord som skaper verdi, og gjør din bedrift rustet for fremtiden.

.

Hovedoppgaven til et styrerekrutteringsselskap er å finne de beste og mest passende styrekandidatene for styreverv i alle typer organisasjoner. Vi fungerer som rådgivere for eiere og valgkomitéer når det skal velges nye styremedlemmer.

Rekrutteringsprosessen av nye styremedlemmer  er tilpasset hver enkelt organisasjon og hvilken kompetanse og erfaring man trenger å tilføre styret. Ofte gjøres det en evaluering av sittende styre. Det tas hensyn til bedriftens unike behov, og prosessen tilpasses for å sikre at de beste og mest egnede styrekandidatene for styreverv blir funnet.

Vi har tilgang til Norges mest omfattende database av styrekandidater. Dette gir oss muligheten til å dykke dypt ned i et omfattende utvalg av gode styremedlemmer, hente ut de mest relevante kandidatene og matche dem med de unike behovene til din bedrift.

Vi benytter fremste linje av AI-teknologi, en revolusjonerende tilnærming til executive search innen den tradisjonelle styreverden. Denne toppmoderne metodikken gir oss muligheten til å finne, analysere og vurdere de aller beste kandidatene for våre kunder med svært god presisjon og effektivitet.

Et profesjonelt styrerekrutteringsselskap er kjent for sin omfattende og tilpassede tilnærming til rekruttering. Med et bredt nettverk av potensielle kandidater og en prosess som sikrer at de mest egnede kandidatene blir funnet for hver enkelt organisasjon, ligger suksessen i forståelsen av organisasjonens behov og evnen til å matche disse behovene med de rette talentene.

Effektiv styrerekruttering er avgjørende fordi styret har et viktig ansvar for organisasjonens suksess. Riktig styre kan bidra til å lede en organisasjon mot dens mål, fremme innovasjon, og sikre at organisasjonen er ansvarlig overfor sine interessenter. 

Kontakt

For bistand til styrerekruttering og evaluering