Om oss

Vi gjør norske styrer bedre!

Vi er et innovativt executive styreselskap som tilbyr en unik kombinasjon av erfaring og teknologi for å sikre at vi alltid kan tilby de beste styrekandidatene.

Vi har en stor database med styrekandidater, samtidig som vi benytter den nyeste teknologien innen AI-generert executive search metodikk for å finne de beste kandidatene for våre kunder.

Vår unike tilnærming til styrekandidat søk sikrer at vi alltid kan tilby de mest egnede kandidatene for ethvert oppdrag, og hjelper våre kunder med å oppnå suksess i et konkurranseutsatt marked.

om-oss-landscape

 

Vi er et konsept fra AGILE Interim som formidler erfarne Interimledere og Management for Hire løsninger. Og en del av Adolfsen Group som har rekruttert og rådgitt selskaper i over 20 år.

Et godt styre i et aksjeselskap er avgjørende for å sikre selskapets økonomiske vekst og fremtidig suksess, samt for å opprettholde tillit og troverdighet blant aksjonærer og investorer. Videre bidrar et kompetent styre til effektiv beslutningstaking, rettidig konflikthåndtering og et solid fundament for selskapets langsiktige strategi og utvikling.

Vi har lang erfaring innen rekruttering av både styreledere og styremedlemmer. Våre vurderinger baserer seg alltid på våre kunders behov.

Ekspertisen til våre rådgivere innenfor operativ forretningsdrift og strategi i kombinasjon med vår evne til å avdekke kandidaters profil og arbeidsstil, finner vi styrekandidater som passer godt inn i styret og organisasjonen de representerer.

Våre rådgivere har selv lang toppledererfaring, er svært erfarne og har selv betydelig erfaring med styrearbeid, søkeprosesser og kandidatevaluering. Dette har gitt oss en unik kompetanse, og en stor kandidat-base med potensielle styremedlemmer

Kontakt

For bistand til styrerekruttering og evaluering