Bli styrekandidat

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med gode kandidater med erfaring fra styrearbeid eller toppledelse. En karrierevei som styremedlem kan gi deg muligheten til å dele en betydelig mengde av din kunnskap, samtidig som det kan by på spennende utfordringer.

Er du den vi leter etter? 

Suksess i det raskt skiftende forretningslandskapet krever en presis og effektiv styrerekruttering. Bedrifter trenger et styre som ikke bare forstår sin rolle i verdiskaping og strategiutvikling, men som også kan utøve sin tilsynsplikt med administrasjonen på en god måte. For å utvikle seg godt i dagens og fremtidens marked, er det essensielt med et styre som fungerer optimalt og har den riktige kompetanseprofilen.

Styrerekruttering
styrekandidat

I tillegg til de konkrete styrekompetanser en virksomhet trenger, bør en ideell styrekandidat ha sterk forretningsforståelse, være i stand til å tenke strategisk, ha gode kommunikasjonsferdigheter, og være en god lagspiller. Om man ikke har styreerfaring fra før bør man ha betydelig ledererfaring.

For å skape verdi i et styre, er det viktig at styremedlemmene har en tydelig forståelse av deres roller og ansvar, samt selskapets strategi og bransje.

Styremedlemmer kan bidra til verdiskapning ved å gi råd basert på sin egen erfaring og kompetanse, overvåke selskapets ytelse, sørge for god corporate governance, og ved å være en konstruktiv kritiker for ledelsen.

Godt styrearbeid krever også et klima preget av åpenhet og tillit, hvor ulike perspektiver og meninger kan bli hørt og vurdert. I tillegg kan styret skape verdi ved å fokusere på langsiktig strategisk planlegging, risikostyring, og ved å styrke selskapets omdømme og relasjoner med nøkkelinteressenter.

En styremedlem i et aksjeselskap i Norge bør ha relevant erfaring, god forståelse for selskapets virksomhet og bransje, sterke kommunikasjonsevner, og evnen til å ta strategiske beslutninger. Avhengig av selskapets behov, kan også spesifikk bransje- eller funksjonell ekspertise være nødvendig.

Forberedelsen til rollen som styremedlem i et aksjeselskap i Norge starter med en god forståelse av selskapets virksomhet, strategi, operasjoner, finansielle situasjon, og bransje.

Det er viktig å lese gjennom selskapets årsrapporter, kvartalsrapporter, og andre relevante dokumenter.

Videre kan man også delta i kurs og seminarer om styrearbeid for å styrke sin forståelse av lovmessige krav, corporate governance-prinsipper, og etiske standarder som gjelder for styremedlemmer i Norge.

Det er også anbefalt å bygge relasjoner med de andre styremedlemmene og ledelsen i selskapet, da effektivt samarbeid er nøkkelen til et vellykket styrearbeid.

Til slutt, være forberedt på å investere tid og krefter i styrearbeid. Det innebærer blant annet regelmessige styremøter, men også tid til forberedelser, etterarbeid, og kontinuerlig oppdatering av kunnskap om selskapet og dets omgivelser.

Sammensetningen av et styre i et aksjeselskap i Norge blir bestemt av selskapets generalforsamling. Utvelgelsen av styremedlemmer tar hensyn til en rekke faktorer, inkludert individuelle kvalifikasjoner, erfaring, kompetanse og mangfold.

Målet er ofte å ha et styre som er balansert i forhold til kjønn, alder, bakgrunn, og ekspertise.  I Norge er det også krav om minst 40% representasjon av hvert kjønn. I tillegg kan noen medlemmer av styret være ansatterepresentanter, valgt av og blant de ansatte.

Å være medlem av et styre innebærer store muligheter og ansvar. I tråd med den kommende loven som regjeringen planlegger å innføre i 2024, søker vi etter 13 000 kvinner og 200 menn som ønsker å bli en del av styrene i norske selskaper. Uansett om du er et erfarent styremedlem eller er i begynnelsen av din styrekarriere, oppfordrer vi deg til å registrere deg hos oss. Vi ønsker alle, både kvinner og menn, velkommen.

Ved å bli styremedlem kan du bidra til å påvirke og forme strategiske beslutninger i selskapet. Du vil få muligheten til å være en del av et styre som er bevisst sin rolle i å skape verdier og utvikle fremtidsrettede strategier. Vi søker etter kandidater som besitter den nødvendige kompetansen for å kunne navigere og lede selskapene til suksess i dagens marked og i fremtiden.

Registrer deg i vår styrebase og bli en del av et nettverk av dyktige og engasjerte styrekandidater. Sammen kan vi bidra til en mer mangfoldig og kompetent styrekultur i Norge.

BLI STYREKANDIDAT

Klar for å komme igang?

Gjennom denne tjenesten har du muligheten til å bli synlig i markedet, ovenfor potensielle virksomheter med tanke på styreverv og advisory board.

Registrer deg

 
kom-i-gang