Ny lov om kjønnsbalanse i norske styrer - Vi tar debatten - i Arendal

Regjeringen vil innføre krav om kjønnsbalanse i AS styrer

Mange er for og mange er imot denne nye lovreguleringen og vi tar debatten.

Møt oss under Arendalsuka

Tirsdag 15. august kl. 10.00 - 11.00
Kystveien 2
Eurekabygget - 4 etg. inngang fra Vitensenteret

Om debatten

Regjeringen foreslår å innføre krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styrene i norske selskaper. Kravene skal sikre bedre kjønnsbalanse i selskapenes ledelse og at næringslivet bruker den samlede kompetansen i samfunnet.

Regjeringen mener at likestilling og mangfold i næringslivet kan skape mer innovasjon, bedre arbeidsmiljø, smartere beslutninger og økt verdiskaping. På tross av dette er bare 20 prosent av styrerepresentantene i norske aksjeselskaper kvinner. Dette er en økning på bare 5 prosentpoeng fra for 20 år siden, en utvikling som regjeringen mener går altfor sakte.

Reglene vil gjelde allerede fra neste år og vil i første runde omfatte 8000 selskaper. Det mangler samlet sett 13 000 kvinner, vi finner dem helt sikkert, men hva vil skje med norske AS som en følge av den nye loven?

Vet politikerne hva de gjør? Er det kun symbolpolitikk og en likestillingskamp, eller vil det føre til bedre resultater for AS'ene?

Bør ikke eierne selv få bestemme hvem som skal sitte i styrene deres?

Vi kjører debatt med politikere, akademia, næringslivsledere og næringsorganisasjoner.

 

Sterkt panel

  • Kristin Clemet, Leder, Civita
  • Jørund H. Rytman, Adm. dir, SMB Norge
  • Morten Huse, Professor Emeritus, Handelshøyskolen BI
  • Even Aleksander Hagen, Statssekretær, AP/KUD
  • Alexander Hørthe, Managing Director Norway, Polestar
  • Ingrid T. Tjøsvold, Styreleder/styremedlem
  • Siv Meisingset, Debattleder
  • Hilde Lekven, Managing Partner, AGILE Styrerekruttering
  • Ingvild Jensen, CEO, Q3 Partners

Se Arendalukas programoversikt

Vil du vite mer om Agile Styrerekruttering? Kontakt oss gjerne