Møt styrekandidat Merethe Holthe

Velkommen til vår serie av intervjuer der vi presenterer våre dyktige styrekandidater.

Disse intervjuene gir deg en unik mulighet til å bli bedre kjent med våre dyktige styrekandidater som er klare til å bidra med sin kompetanse og innsikt til styrerommene.

Vi har tilgang til Norges mest omfattende database av styrekandidater og herfra har vi håndplukket et utvalg av erfarne ledere med et bredt spekter av bakgrunn og ekspertise. De representerer et mangfold av perspektiver og har alle en felles forståelse for viktigheten av god styring for å oppnå strategiske og operative mål.

Gjennom disse intervjuene vil du få innsikt i hva som motiverer dem, deres syn på styrearbeid, og ikke minst deres personlige egenskaper og ferdigheter de kan tilby. Vi håper at dette vil gi et mer helhetlig bilde av hver enkelt kandidat, samt inspirere til engasjement og diskusjon rundt styrets rolle i moderne virksomhetsledelse.

Denne gangen snakker vi med styrekandidat Merethe Holte

Merethe har de siste 12 årene kombinert styrearbeid med operative lederstillinger innen sjømatnæringen. Hun har i tillegg med seg bred erfaring fra rollen som leder for forretningsutvikling i Mills og Insula, og fra tiden som konsulent i det internasjonale anerkjente rådgivningsselskapet Kearney.

Merethe har jobbet langs hele verdikjeden i sjømatnæringen og hatt en rekke styreverv i norske og nordiske selskap, samt ulike organisasjoner, bl.a. SalMar ASA, Lofotprodukt AS, First Seafood AS, AL Oslo Fiskehall, Marenor AB, Escamar Seafood Oy, Amanda Seafood AS og Sjømat Norge. I dag leder hun selskapet Coast Retail AS og kombinerer dette med styrearbeid i Sotra Fiskeindustri.

Hva motiverer deg til å sitte i et styre?

Jeg motiveres av å jobbe med utviklings- og forbedringsarbeid som gir synlige resultater for virksomheten. Jeg er nysgjerrig og har en stor driv etter å skape nye og varige verdier som utnytter og styrker konkurranseposisjonen.

 Styrearbeid er også spennende team utvikling hvor sammensetning og rollefordeling kan være svært motiverende og lærerikt.

Hva mener du er de viktigste egenskapene for en god styrekandidat?

En god styrekandidat bør ha en helhetlig forståelse av virksomheten og posisjonen i markedet. Hun må ha fokus på å ivareta det beste for virksomheten og være oppdatert på krav som stilles til bransjen og ulike risiko som må håndteres.

Dette innebærer tydelighet i krevende situasjoner, samtidig med støtte til administrasjonen og prosessene som ledes.

Hva er din filosofi rundt styrearbeid?

Det er en stor fordel om styret har laget en tydelig rettesnor for hvordan ting skal gjøres, hvilke diskusjoner man skal ta ut ifra lovens krav og hva som skal prioriteres av strategiske og operasjonelle temaer. I tillegg bør styret evaluere seg selv og dets arbeidsmetode jevnlig slik at også virksomhetens styremodell utvikles og forbedres.

Hvordan vil du at folk skal beskrive deg etter et styremøte?

Jeg ønsker å bli oppfattet som en engasjert bidragsyter som er godt forberedt på saksunderlaget og beslutningsbehov presentert av administrasjonen. Det er viktig for meg å bli sett på som en konstruktiv person som løfter diskusjoner opp på riktig nivå strategisk eller operativt gjennom aktiv involvering av hele styret og administrasjonen.

Hva er den mest verdifulle lærdommen du har tatt med deg fra din tidligere styreerfaring?

Viktigheten av en godt forankret strategi med klare mål for virksomheten som følges opp av styret. Kompleksiteten i store endringsprosesser undervurderes ofte og innebærer betydelig risiko både personalmessig og økonomisk. Når det oppstår avvik knyttet til strategiske mål eller endringsprosesser må administrasjonen fremlegge nødvendige tiltak som følges opp av styret.

Hva håper du å bidra med som medlem av et styre?

Kreative og innsiktsbaserte innspill, «litt utenfor boksen» tenkning, som bygger på virksomhetens konkurranseposisjon og et helhetlig verdikjede perspektiv.