Møt styrekandidat Ingvild Jensen

 

Velkommen til vår serie av intervjuer der vi presenterer våre fremragende styrekandidater. Disse intervjuene gir deg en unik mulighet til å bli bedre kjent med de inspirerende individene som er klare til å bidra med sin kompetanse og innsikt til styrerommene.

Vi har håndplukket et utvalg av erfarne ledere med et bredt spekter av bakgrunner og ekspertise. De representerer et mangfold av perspektiver og har alle en felles forståelse for viktigheten av god styring for å oppnå strategiske og operative mål.

Gjennom disse intervjuene vil du få innsikt i hva som motiverer dem, deres syn på styrearbeid, og ikke minst deres personlige egenskaper og ferdigheter de kan tilby. Vi håper at dette vil gi et mer helhetlig bilde av hver enkelt kandidat, samt inspirere til engasjement og diskusjon rundt styrets rolle i moderne virksomhetsledelse.

Førstemann ut er; Ingvild Jensen, en lidenskapelig og engasjert leder med over 30 års erfaring i produksjonsbransjen. Gjennom karrieren har hun hatt flere styreverv, blant annet som styreleder i Knudsen Dørfabrikk, hvor hun bidro til å forme virksomhetens strategiske retning og sikre bærekraftig vekst.

Hva motiverer et styremedlem?

Som styremedlem motiveres Ingvild av muligheten til å påvirke organisasjonens retning og bidra til dens vekst og suksess. Hun verdsetter sjansen til å jobbe sammen med andre erfarne ledere, lære av dem, og dele egne innsikter. Ingvild tror at et sterkt styre kan skape betydelig verdi for en organisasjon, og er alltid ivrig etter å være en del av det.

Hva er de viktigste egenskapene for en god styrekandidat?

En god styrekandidat bør ha strategisk tenkning, integritet, god dømmekraft og økonomiskforståelse og sterke kommunikasjonsevner. Evnen til å arbeide effektivt i team og forståelse av virksomhetens bransje er også viktige egenskaper. Jeg tror dessuten at mangfold i tankegang og erfaring kan berike styrets beslutningsprosesser betydelig.

Hva er din filosofi rundt styrearbeid?

Min filosofi rundt styrearbeid er bygget på tre kjerneprinsipper: ansvarlighet, integritet og åpenhet.

- Ansvarlighet

Jeg mener at et styre må ta en aktiv rolle i å utforme og veilede selskapets strategi, og alltid være klar til å stille vanskelige spørsmål. Styremedlemmer bør ha en dyp forståelse av virksomheten og dens omgivelser, slik at de kan identifisere risikoer og muligheter, og bidra til å navigere selskapet gjennom utfordringer. Vi skal være ansvarlige overfor aksjonærene, de ansatte og samfunnet vi opererer i.

- Integritet

Jeg tror at integritet er grunnlaget for ethvert effektivt styre. Det innebærer å alltid handle i selskapets beste interesse, å være ærlig og transparent i vår kommunikasjon, og å ta etisk riktige beslutninger, selv når de er vanskelige.

- Åpenhet

Styret skal være et sted for åpen og ærlig dialog, der forskjellige perspektiver er velkomne og verdsettes. Åpenhet er nødvendig for å bygge tillit, både internt i styret og med resten av organisasjonen, samt med eksterne interessenter.

Videre er jeg overbevist om at et godt styre er et mangfoldig styre, med medlemmer som bringer ulike perspektiver og erfaringer til bordet. Dette fremmer innovativ tenkning, og bidrar til mer robuste og effektive beslutningsprosesser.

Styret må være fremtidsrettet!

Til slutt mener jeg at et styre må være fremtidsrettet, og alltid ha blikket festet på langtidsplaner og trender som kan påvirke selskapets fremtid. Dette inkluderer alt fra teknologiske fremskritt til bærekraft og samfunnsansvar. Et styre som lykkes med dette, vil kunne lede selskapet mot en bærekraftig og lønnsom fremtid.

Hvordan vil du at folk skal beskrive deg etter et styremøte?


Jeg håper at folk vil beskrive meg som innsiktsfull, engasjert og løsningsorientert etter et styremøte. Jeg ønsker å være kjent for min evne til å bygge enighet, min klare kommunikasjon og min vilje til å ta veloverveide, informerte beslutninger.

Hva er den mest verdifulle lærdommen du har tatt med deg fra din tidligere styreerfaring?


Den mest verdifulle lærdommen jeg har tatt med meg fra min tidligere styreerfaring, er betydningen av å lytte. Det å forstå forskjellige perspektiver, selv når de utfordrer mine egne synspunkter, har vært uvurderlig for å ta balanserte og effektive beslutninger.

Hva håper du å bidra med som medlem av et styre?

Som styremedlem ser jeg frem til å utnytte min erfaring og kunnskap for å støtte organisasjonen gjennom komplekse utfordringer og mot oppnåelse av dens mål. Mitt engasjement strekker seg spesielt til områder som digital transformasjon, bærekraft, strategisk utvikling, finansiell styring og menneskeledelse. Jeg er fast bestemt på å bringe min ekspertise innen disse feltene til bordet, for å hjelpe selskapet med å vokse og utvikle seg på en bærekraftig og lønnsom måte.

Vil du vite mer om Ingvildog hvilke styreverv hun kan ta på seg? Kontakt oss gjerne!