Møt styrekandidat Ingvild Huseby

Velkommen til vår serie av intervjuer der vi presenterer våre dyktige styrekandidater.

Disse intervjuene gir deg en unik mulighet til å bli bedre kjent med våre dyktige styrekandidater som er klare til å bidra med sin kompetanse og innsikt til styrerommene.

Vi har tilgang til Norges mest omfattende database av styrekandidater og herfra har vi håndplukket et utvalg av erfarne ledere med et bredt spekter av bakgrunn og ekspertise. De representerer et mangfold av perspektiver og har alle en felles forståelse for viktigheten av god styring for å oppnå strategiske og operative mål.

Gjennom disse intervjuene vil du få innsikt i hva som motiverer dem, deres syn på styrearbeid, og ikke minst deres personlige egenskaper og ferdigheter de kan tilby. Vi håper at dette vil gi et mer helhetlig bilde av hver enkelt kandidat, samt inspirere til engasjement og diskusjon rundt styrets rolle i moderne virksomhetsledelse.

Denne gangen snakker vi med styrekandidat Ingvild Huseby

Ingvild er svært erfaren og har 21 års styreerfaring, 10 år som styreleder og 26 års operativ ledererfaring. Hun er founding & general partner og styreleder i Scale Leap Capital I og Scale Leap Management.

Ingvild beskrives som forretnings- og resultatorientert. Hun er opptatt av strategisk vekst og å skape verdier for selskaper og eiere. Hun er tydelig på at rollen til et styre er å bygge solide selskaper gjennom konsernsjef og i et sammensatt, engasjert og godt styrekollegium. Hun er opptatt av det vesentlige, og styrer etter det som skaper verdier på både kort og lengre sikt. Det er vesentlig at dette proaktivt er hoved agendaen for styreplanen og styrearbeidet. Hun har erfaring fra et 20 talls styreverv, 12 som styreleder, både børs (Komplett ASA, Renonorden ASA), familieeiet (Berggård Amundsen & Co AS, Skolt Holding AS), partnereiet (AWA Group AB, Vince AS, Pearl AS), i tillegg til stiftelser, private equity, venture. Med 26 år med operativt resultatansvar i Telenor, UPC, Hafslund og Nokas forstår hun utfordringene til CEO/konsernsjef og kan med troverdighet være en god støtte, utfordrer og diskusjonsparter til CEO. Hun bringer til bordet erfaring med svært mange ulike problemstillinger og utfordringer fra styrerommet. Gjennom et langt arbeid med eiere og som investor selv vet hun hva ulike eiere er opptatt av. Hun trives godt i ulikt interessefellesskap, i miljøer med store forretningsambisjoner og skape felles retning og mål.

Hva motiverer deg til å sitte i et styre?

Jeg trives godt med den strategiske agendaen som styret innehar og å kunne jobbe tilstrekkelig overordnet med verdidrivere og risiko og sette retning sammen med ambisiøse folk som vil noe. Som styreleder er det en god blanding av ledelse, kultur, people management, styreagendaen og å jobbe med CEO, eiere og styret for å få til mål.

Hva mener du er de viktigste egenskapene for en god styrekandidat?

I styret må man forstå sitt ansvar og vite forskjellene på styret, administrasjonen og eieragendaen. Det er en stor fordel å ha ledererfaring med resultatansvar, ha en solid porsjon styreerfaring og ikke minst vært i krigen før. Det er helt vesentlig for et styre at de vesentlige tingene kommer på agendaen, og at det som ikke hører hjemme i styret blir adressert der det hører hjemme. Som styreleder er det å sette agendaen sammen med CEO og styret svært viktig, videre å jobbe godt med CEO og håndtere interessefellesskapet på en god måte. Eierforventninger og eierdialog er ofte undervurdert. Det er et stort ansvar man har som styre. Styreleder har et særskilt ansvar for å sikre dette og få alle om bord på de viktige spørsmålene og problemstillingene. Man må ta tak på selvstendig basis også som styremedlem. Både det individuelle og kollektive ansvaret og kompetansen man bringer til rommet står sterkt. Det er ikke behov for nikkedukker i et styret, men de som kan bringe relevante problemstillinger til agendaen og sikre at styret som et fellesskap fatter god retning og beslutninger der det trengs.

Hva er din filosofi rundt styrearbeid?

Sette fokus på og behandle det vesentlige, sikre en felles god forståelse for retning og strategiske mål og forretningsrisiko, og håndtere dette proaktivt. Ordning og reda.

Hvordan vil du at folk skal beskrive deg etter et styremøte?

En som sikrer de vesentlige tingene på agendaen, at de blir godt belyst og diskutert og setter retning med gode konklusjoner og fremdrift.

Hva er den mest verdifulle lærdommen du har tatt med deg fra din tidligere styreerfaring?

Ha stor tillit til deg selv. Er det noe som er rart eller noe viktig som ikke blir adressert, ta det opp og sikre at det blir kvittert ut på en tilfredsstillende måte. Bruk kompetansen i rommet, ta inn kompetanse på vesentlige områder.

Hva håper du å bidra med som medlem av et styre?

Jeg gjør primært styreledelse og gjennom det sikrer jeg at styret bidrar aktivt til at administrasjonen har god retning, mål og forutsetninger for å skape robuste resultater over tid.