Møt styrekandidat Tina Stiegler

Velkommen til vår serie av intervjuer der vi presenterer våre fremragende styrekandidater.

Disse intervjuene gir deg en unik mulighet til å bli bedre kjent med de inspirerende individene som er klare til å bidra med sin kompetanse og innsikt til styrerommene.

Vi har håndplukket et utvalg av erfarne ledere med et bredt spekter av bakgrunner og ekspertise. De representerer et mangfold av perspektiver og har alle en felles forståelse for viktigheten av god styring for å oppnå strategiske og operative mål.

Gjennom disse intervjuene vil du få innsikt i hva som motiverer dem, deres syn på styrearbeid, og ikke minst deres personlige egenskaper og ferdigheter de kan tilby. Vi håper at dette vil gi et mer helhetlig bilde av hver enkelt kandidat, samt inspirere til engasjement og diskusjon rundt styrets rolle i moderne virksomhetsledelse.

Denne gangen snakker vi med Tina Stiegler

Tina er utdannet økonom og har i tillegg studert litteratur og språk. Hun har over 18 år bak seg i Schibsted, hvor hun blant annet var EVP HR & Corporate Strategy, Head of Next Media og COO/CFO for Schibsteds norske virksomheter.
 
Tina har omfattende styreerfaring fra norske teknologibedrifter og medieselskaper, for eksempel i Posten Norge, TV2, Santander Consumer Bank, samt flere tidligfase-selskaper. Hun vant "Women´s Board Award" i 2021. Tina har også bakgrunn som konserndirektør i Umoe, med ansvar for Umoes restaurantvirksomhet og tilhørende M&A-aktiviteter under Covid19.


Hva motiverer deg til å sitte i et styre?

Min dypeste motivasjon er muligheten til å være med å forme fremtidens samfunn, næringsliv og arbeidsplasser. Jeg motiveres av å sette retning, støtte i krevende prosesser, og å overføre kunnskap mellom miljøer. Jeg ønsker å bidra i selskaper som har et formål og en samfunnsrolle jeg kan identifisere meg med, og der jeg kan bruke min kompetanse innen digitalisering, kundeforståelse, skalering og turn-around.
 

Hva er de viktigste egenskapene for et godt styremedlem?

  • Hun vil selskapets beste, og bruker nok tid og intellektuelle kapasitet på vervet
  • Hun lener seg frem for å få til et godt styrefellesskap og en god dynamikk i styret
  • Hun er oppmerksom på og tør å bruke sin egen kompetanse, for eksempel gjennom å stille spørsmål der andre ikke gjør det
  • Hun klarer å ikke bli for operativ og detaljorientert
 

Hva er din filosofi rundt styrearbeid?

Jeg tror det er viktig å gå inn i nye verv og roller med en fin blanding av ydmykhet og nysgjerrighet. For å manøvrere selskapet i riktig retning, er det viktig å forstå både selskapet og markedet, og hvordan forretningsmodellen fungerer nå og fremover.
 

Hvordan vil du at folk skal beskrive deg etter et styremøte?

Klok, kul og hyggelig - og en sentral bidragsyter for selskapet.
 

Hva er den mest verdifulle lærdommen du har tatt med deg fra din tidligere styreerfaring?

Jeg liker å forstå kundeopplevelsen godt, så jeg tester og bruker alltid selskapets produkter og tjenester i størst mulig grad, gjerne opp mot konkurrentenes tilbud. Det har gitt mange aha-opplevelser som har vært nyttige i styrearbeidet.
 

Hva håper du å bidra med som medlem av et styre?

Perspektiv, tempo og trygghet. Tydelig strategisk retning, kombinert med realisme i gjennomføring.
 

Vil du vite mer om Tina og hvilke styreverv hun kan ta på seg? Kontakt oss gjerne