Møt styrekandidat Vibeke Strømme

Velkommen til vår serie av intervjuer der vi presenterer våre fremragende styrekandidater.

Disse intervjuene gir deg en unik mulighet til å bli bedre kjent med de inspirerende individene som er klare til å bidra med sin kompetanse og innsikt til styrerommene.

Vi har håndplukket et utvalg av erfarne ledere med et bredt spekter av bakgrunner og ekspertise. De representerer et mangfold av perspektiver og har alle en felles forståelse for viktigheten av god styring for å oppnå strategiske og operative mål.

Gjennom disse intervjuene vil du få innsikt i hva som motiverer dem, deres syn på styrearbeid, og ikke minst deres personlige egenskaper og ferdigheter de kan tilby. Vi håper at dette vil gi et mer helhetlig bilde av hver enkelt kandidat, samt inspirere til engasjement og diskusjon rundt styrets rolle i moderne virksomhetsledelse.

Denne gangen snakker vi med Vibeke Strømme

Vibeke Strømme er sivilingeniør og en erfaren toppleder/CEO. Gjennom karrieren har hun innehatt en rekke styreverv.

I dag er Vibeke styremedlem i teknologiselskapet Goodtech og har tidligere vært styremedlem i Multiconsult, Sevan Marine, Revus Energy, Otera med flere. Styrene representerer alt fra små teknologiselskaper til store børsnoterte konsern med internasjonal aktivitet.

Vibeke har et sterkt ønske om å kunne bidra til verdiskaping i det grønne skiftet.

Hva motiverer deg til å sitte i et styre?

Først og fremst ønsker jeg å bidra til selskapers utvikling og verdiskaping gjennom styrearbeidet. Jeg håper å kunne dele av min kompetanse og mine erfaringer, både det som har gått bra og det som har vært utfordrende.

Styrearbeid er også en viktig læringsarena, både personlig og for å overføre kunnskap mellom selskaper. Det er motiverende å bli kjent med nye mennesker, bransjer og markeder.

Hva er de viktigste egenskapene for en god styrekandidat?

Jeg tror at et godt styre trenger medlemmer med variert kompetanse og personlige egenskaper.

En god styrekandidat bør ha evnen til å se helheten og tenke langsiktig, støtte ledelsen i krevende situasjoner, og ha mot til å ta de vanskelige diskusjonene. Jeg tror også det er viktig å ha en vilje til å lære og holde seg oppdatert, slik at styret ikke blir en hindring for selskapets utvikling.

Hva er din filosofi rundt styrearbeid?

Styrearbeid må tas på alvor, og man må sette av tilstrekkelig tid til grundige forberedelser og være til stede mentalt. Som styremedlem har man et betydelig juridisk ansvar og en forpliktelse overfor eierne om å forvalte rollen på en god måte.

Etter et styremøte ønsker jeg at ledelsen skal oppleve at de har blitt utfordret, fått nye perspektiver, og at jeg har bidratt til å gi energi og motivasjon.

Hva er den mest verdifulle lærdommen du har tatt med deg fra din tidligere styreerfaring?

Jeg har lært enormt mye både som styremedlem og fra å ha rapportert til styrer, og kan trekke frem to viktige aspekter:

- Viktigheten av en god styreleder som får frem det beste i styrekollegiet og er en støttespiller for administrerende direktør. Dette kan utgjøre en enorm forskjell i et styre.

- Viktigheten av at styret retter tilstrekkelig oppmerksomhet mot fremtiden, fanger opp signaler tidlig og sikrer at tiltak blir iverksatt. Dette gjelder både muligheter og utfordringer.

Hva håper du å bidra med som medlem av et styre?

Jeg håper å kunne bidra med min strategiske og operative erfaring for å utfordre, se nye perspektiver og gi energi til ledelsen.

En av våre viktigste oppgaver som styre er å gjøre ledelsen god - det er de som skal skape aksjonærverdiene når det kommer til stykket.

Vil du vite mer om Vibeke hvilke styreverv hun kan ta på seg? Kontakt oss gjerne