Møt styrekandidat Toril Eidesvik

Velkommen til vår serie av intervjuer der vi presenterer våre fremragende styrekandidater.

Disse intervjuene gir deg en unik mulighet til å bli bedre kjent med de inspirerende individene som er klare til å bidra med sin kompetanse og innsikt til styrerommene.

Vi har håndplukket et utvalg av erfarne ledere med et bredt spekter av bakgrunner og ekspertise. De representerer et mangfold av perspektiver og har alle en felles forståelse for viktigheten av god styring for å oppnå strategiske og operative mål.

Gjennom disse intervjuene vil du få innsikt i hva som motiverer dem, deres syn på styrearbeid, og ikke minst deres personlige egenskaper og ferdigheter de kan tilby. Vi håper at dette vil gi et mer helhetlig bilde av hver enkelt kandidat, samt inspirere til engasjement og diskusjon rundt styrets rolle i moderne virksomhetsledelse.

Denne gangen snakker vi med Toril Eidesvik

Toril er utdannet jurist, men har siden 2003 jobbet med ledelse. Hun sier selv at hun var på rett sted til rett tid da kvinnekvoten ble innført i ASA-selskapene, og har siden hatt en rekke styreverv, hovedsakelig relatert til shipping-industrien. I dag sitter hun blant annet i styret i Edda Wind som leverer skip til offshore vind, Eksportfinans, oppstartsselskapet Evoy som lager elektriske båtmotorer, og i Port of London Authority.

Hva motiverer deg til å sitte i et styre?

To ting:

  •  Det er et privilegium å få sitte så tett på et selskap: Det er veldig lærerikt å se hvordan andre jobber, og det er utrolig mye inspirasjon å ta med til egen virksomhet – det siste både på pluss og minussiden.

  • Det er fint å få benytte og dele kompetansen man har opparbeidet seg, det man har lært mest av er jo ofte situasjoner som har vært vanskelige og den erfaringen deler jeg gjerne.

Hva er de viktigste egenskapene for en god styrekandidat?

  1. Tid nevnes som regel ikke, men det er en absolutt forutsetning – både tid til å forberede seg, men også tid til å kunne ta møter på sparket når det er nødvendig. Det hjelper ikke å ha den perfekte kandidaten hvis han/hun ikke har tid.

  2. Nysgjerrighet – på virksomheten, hvordan fungerer den, og på kollegaer, både styre og management.

Ureddhet når det gjelder å stille ubehagelige og vanskelige spørsmål.

Hva er din filosofi rundt styrearbeid?

Godt styrearbeid handler i stor grad om å skape bevissthet, både i styret og management. Og så skal jeg si noe som er litt feil i denne settingen, men sannheten er at styrearbeid er litt overvurdert. Det aller viktigste styret gjør er å sørge for at selskapet har god ledelse. Styret er avhengig av input fra management for å kunne gjøre et godt arbeid. Det gjelder ikke i samme grad motsatt, selv om jeg absolutt vil fremheve viktigheten av å ha et godt styre.

Hvordan vil du at folk skal beskrive deg etter et styremøte?

At jeg var godt forberedt, engasjert, stilte gode spørsmål og hadde en viss humor som bidro til god stemning.

Hva er den mest verdifulle lærdommen du har tatt med deg fra din tidligere styreerfaring?

Det brukes ofte for lite tid på å forstå virksomheten. Skal man forstå risiko og drivere må man ha god kunnskap, og for å få det må man få innsikt via konkrete eksempler. En viktig lærdom er at det aller meste er litt mer trivielt enn man tar høyde for, og å forstå dette er viktig. Dette betyr imidlertid på ingen måte at styret skal detaljstyre.

Hva håper du å bidra med som medlem av et styre?

Til gode diskusjoner som resulterer i løsninger eller innsikt som er bedre/større enn summen av det hver og en av de som var til stede bidro med.

Vil du vite mer om Toril hvilke styreverv hun kan ta på seg? Kontakt oss gjerne