Møt styrekandidat Ingrid Tjøsvold

Velkommen til vår serie av intervjuer der vi presenterer våre fremragende styrekandidater.

Disse intervjuene gir deg en unik mulighet til å bli bedre kjent med de inspirerende individene som er klare til å bidra med sin kompetanse og innsikt til styrerommene.

Vi har håndplukket et utvalg av erfarne ledere med et bredt spekter av bakgrunner og ekspertise. De representerer et mangfold av perspektiver og har alle en felles forståelse for viktigheten av god styring for å oppnå strategiske og operative mål.

Gjennom disse intervjuene vil du få innsikt i hva som motiverer dem, deres syn på styrearbeid, og ikke minst deres personlige egenskaper og ferdigheter de kan tilby. Vi håper at dette vil gi et mer helhetlig bilde av hver enkelt kandidat, samt inspirere til engasjement og diskusjon rundt styrets rolle i moderne virksomhetsledelse.

Denne gangen snakker vi med Ingrid Tjøsvold, en svært erfaren toppleder/CEO og styreleder/styremedlem. Ingrid  fikk tidlig i yrkeskarrieren styreerfaring. Hun har hatt og har styreverv i private familie eide selskaper, offentlig eide og ASA. I dag er Ingrid styreleder i Sigurd Hesselbergog styremedlem i GC Rieber Salt.

Hva motiverer deg til å sitte i et styre?

Læring og kompetansedeling motiverer meg. Det er utviklende å måtte sette seg inn i nye markeder og selskaps utfordringer samt lære av nye kolleager man møter.

Hva er de viktigste egenskapene for en god styrekandidat?

  • Forberedelser til styremøtene er grunnleggende. Styremedlemmer må ha tid nok til å stille forberedt til møtene men også ha tid til ad-hoc møter ved behov.
  • Gi støtte til eiere og administrasjon i krevende situasjoner.
  • Tørre å ta krevende diskusjoner.

Hva er din filosofi rundt styrearbeid?

Støtte administrasjon og eiere med de mulighetene og utfordring de møter. Med toppledererfaring i ryggsekken kjenner vi alle ensomhetsfølelsen og prestasjonspresset. Jeg ønsker å slå et slag for å være en styrekollega som motiverer og støtter administrasjonen ikke bare stiller krav og kontrollerer.

Hvordan vil du at folk skal beskrive deg etter et styremøte?

Jeg håper at kollegiet opplever meg som godt forberedt og engasjert. Jeg håper også at jeg er med å fasilitere gode diskusjoner og sammen tviler oss frem til konklusjoner.

Hva er den mest verdifulle lærdommen du har tatt med deg fra din tidligere styreerfaring?

Her er det mye som kunne vært nevnt. Viktig at styret er tidlig på ballen og bistår administrasjonen i å ta tidlige posisjoner (gjerne forsiktig) der hvor mulighetene finnes og i motsatt ende tar grep på kostnadssiden når man ser “skyer i horisonten”. Kanskje oppsummert som risiko og mulighetsvurderinger.

Hva håper du å bidra med som medlem av et styre?

Jeg håper å kunne bidra med sterk operativ erfaring både fra drift og strategiarbeid både fra et administrasjons og styreperspektiv.

Forhåpentlig også engasjement og godt humør.

Vil du vite mer om Ingrid og hvilke styreverv hun kan ta på seg? Kontakt oss gjerne