Møt styrekandidat Anne B. Heyerdahl

Velkommen til vår serie av intervjuer der vi presenterer våre fremragende styrekandidater.

Disse intervjuene gir deg en unik mulighet til å bli bedre kjent med våre dyktige styrekandidater som er klare til å bidra med sin kompetanse og innsikt til styrerommene.

Vi har håndplukket et utvalg av erfarne ledere med et bredt spekter av bakgrunner og ekspertise. De representerer et mangfold av perspektiver og har alle en felles forståelse for viktigheten av god styring for å oppnå strategiske og operative mål.

Gjennom disse intervjuene vil du få innsikt i hva som motiverer dem, deres syn på styrearbeid, og ikke minst deres personlige egenskaper og ferdigheter de kan tilby. Vi håper at dette vil gi et mer helhetlig bilde av hver enkelt kandidat, samt inspirere til engasjement og diskusjon rundt styrets rolle i moderne virksomhetsledelse.

Denne gangen snakker vi med Anne B. Heyerdahl

Denne gangen har vi gleden av å samtale med Anne B. Heyerdahl. Anne er en erfaren økonom og leder, med solid kombinasjon av strategisk innsikt og tverrfaglig kompetanse fra internasjonale verdikjeder.

Foruten erfaring fra ledende stillinger som Logistikkdirektør og Supply chain direktør i Vinmonopolet, Norrøna Sport og Brav har hun omfattende erfaring som konsulent og interimleder. Gjennom sin karriere har hun ikke bare hatt ansvar for lønnsomhet, men også for bærekraft, og denne kompetansen ønsker hun å bringe med seg til styrerommet.

Hva motiverer deg som styremedlem?

Det å få jobbe sammen med andre dyktige styremedlemmer og selskapets ledelse for å skape sterke, fremtidsrettede selskaper. Det å kunne bidra med min erfaring fra å skape bærekraftige internasjonale verdikjeder til å fylle et viktig område i et styrerom. Jeg trives med å jobbe strategisk, langsiktig, men samtidig med respekt for dagens utfordringer. Disse faktorene gjør at jeg finner styrearbeid spennende, utfordrende og motiverende og jeg tror at jeg kan være en viktig bidragsyter.

Hva er de viktigste egenskapene til en god styrekandidat?

Jeg mener det er viktig å lytte og være nysgjerrig på de andre fagområdene enn de som ligger en selv nærmest og på synspunkter som utfordrer egne meninger. Det er også essensielt å se det store bildet, tenke strategisk og se muligheter og løsninger. Til slutt vil jeg si at det er essensielt for meg å ha integritet, evne og vilje til å utøve styrets kontrollfunksjon.

Hva er din filosofi rundt styrearbeid?

Jeg tenker at styret har en sentral rolle i å sette rammebetingelsene til daglig leder gjennom selskapets strategiske retning og mål, og samtidig ivareta sin kontrollfunksjon. Styret må anerkjenne at det er selskapets administrasjon som kjenner selskapet, bransjen og markedet best og at styret bør være en viktig utfordrer, sparringspartner og støttespiller for selskapets administrerende direktør. Derfor må styrets leder og medlemmer sikre at styret har en arbeidsform og arbeidsklima som sørger for dette.

Hvordan vil du at folk skal beskrive deg etter et styremøte?

Jeg ønsker at deltakerne i styremøtet, medlemmer og de som har presentert saker fra administrasjonen, skal sitte med opplevelsen av at jeg har gitt konstruktive bidrag til diskusjon og beslutning gjennom relevante spørsmål og kvalifiserte meninger. Det er også viktig for meg at de opplever meg som godt forberedt gjennom underlag som er sendt ut. Også at jeg lytter aktivt til synspunkter og argumentasjon fra ledelsen og de andre styremedlemmene.

Til slutt håper jeg de ser min forståelse for selskapets rolle, muligheter og utfordringer i bransjen og markedet de opererer i og evner å se de strategiske mulighetene selskapet står ovenfor, samt foreslå løsninger.

Hva er det mest verdifulle du har lært fra din styreerfaring?

Mine viktigste erfaringer fra å jobbe med styrer er viktigheten av at noen saker må modnes over tid. For å få gjennomslag for større saker har det vært nyttig å drøfte problemstillinger i et styremøte før endelig forslag blir presentert for beslutning. Denne drøftingen har gitt styret mulighet til å komme med synspunkter som kan ivaretas i beslutningsgrunnlaget/foreslått løsning.

Hva ønsker du å bidra med som styremedlem?

Jeg tror og håper at jeg med bakgrunn fra lederroller i ulike selskaper med internasjonale verdikjeder kan bidra på flere områder. Spesielt vil jeg trekke frem kunnskap i utfordringene i å skape miljømessige, sosiale og finansielle bærekraftige verdikjeder og erfaring fra større omstillinger i krevende tider og både i nedgangstider og vekst. Samtidig er jeg kommersielt orientert og har evne til å analysere og vurdere risiko og økonomiske konsekvenser.

Vi du høre mer om Anne eller andre av våre styrekandidater, kontakt oss gjerne.