Møt styrekanddiat Irene Kinunda Afriyie

Velkommen til vår serie av intervjuer der vi presenterer våre dyktige styrekandidater.

Disse intervjuene gir deg en unik mulighet til å bli bedre kjent med våre dyktige styrekandidater som er klare til å bidra med sin kompetanse og innsikt til styrerommene.

Vi har tilgang til Norges mest omfattende database av styrekandidater og herfra har vi håndplukket et utvalg av erfarne ledere med et bredt spekter av bakgrunn og ekspertise. De representerer et mangfold av perspektiver og har alle en felles forståelse for viktigheten av god styring for å oppnå strategiske og operative mål.

Gjennom disse intervjuene vil du få innsikt i hva som motiverer dem, deres syn på styrearbeid, og ikke minst deres personlige egenskaper og ferdigheter de kan tilby. Vi håper at dette vil gi et mer helhetlig bilde av hver enkelt kandidat, samt inspirere til engasjement og diskusjon rundt styrets rolle i moderne virksomhetsledelse.

Denne gangen snakker vi med styrekandidat Irene Kinunda Afriyie

Irene er en debutant forfatter med en bred bakgrunn i samfunnsengasjement og kultur. Til daglig arbeider hun i Fargespill som samfunnskontakt og bidrar med sin innsikt som gjestekommentator i Bergens Tidende, samt at hun er spaltist i Subjekt. Hennes erfaring strekker seg også til lederskap og styreroller; hun innehar stillingen som styreleder både i Fana Folkehøyskole og Puff Stiftelsen, og som styremedlem i Grieghallen AS, BIT Teatergarasjen, og Unity Spark.

Kinunda Afriyie har en lidenskap for styrearbeid og for å bidra effektivt, har hun deltatt i styreprogrammet ved NHH for å ytterligere skjerpe sine ferdigheter i denne rollen.

Hva motiverer deg til å sitte i et styre?

Jeg ønsker å påvirke samfunnet jeg lever i på en positiv måte. Å være med i styret gir meg muligheten til å bidra med utvikling og til å velge en retning som gagner både selskapet og samfunnet.

Hva mener du er de viktigste egenskapene for en god styrekandidat?

Det er veldig viktig at styrekandidat har en grundig forståelse av selskapets visjon, mål og ikke minst markedsforhold. Fordi en styrekandidat skal ikke bare være målrettet og strategisk, men også ha evnen til å forutse og tilpasse seg endringer i et stadig skiftende forretningslandskap.  Jeg vil også si at en annen viktig egenskap er evnen til å arbeide godt i team og kommunisere effektivt med andre styremedlemmer og ledelsen

Hva er din filosofi rundt styrearbeid?

Jeg ser på meg selv som en kritisk bestevenn av administrasjonen, og mitt mantra er å påvirke positivt.

Hvordan vil du at folk skal beskrive deg etter et styremøte?

At jeg er løsningsorientert og kommer med ulike perspektiver.

Hva er den verdifulle lærdommen du har tatt med deg fra din tidligere styreerfaring?

Hvem som sitter i styrer har stor innvirkning på organisasjonskulturen, samt hvilke vedtekter som vedtas. Det siste jeg har lært, er at alle har blindsoner. Derfor er det viktig med mangfold av kompetanse og erfaring i møtene , slik at vi kan hjelpe hverandre i å se det som andre kanskje ikke ser.

Hva håper du å bidra med som medlem av et styre?

Jeg besitter den nødvendige erfaringen og kompetansen som gjør at jeg kan gi et betydelig bidrag til styrearbeidet.

Som medlem av et styre håper jeg å kunne bidra med en kombinasjon av strategisk tenkning og etisk lederskap.Jeg ønsker å komme med perspektiver og ideer som kan bidra til selskapets vekst og utvikling på lang sikt.

Les mer om Irene her.