Alt du trenger å vite om styrer og styrerekruttering

Styrer og styrerekruttering i Norge

Styrets rolle i dagens selskaper gjennomgår betydelige endringer. Fra å være passive observatører og rene kontrollorganer, tar mange styrer nå aktivt del i utforming av strategier og planer og fastsetter retningslinjer for virksomheten. I denne dynamikken blir styrerekruttering avgjørende.

Styrets endrede rolle og ansvaret som følger

Lovgivning og retningslinjer som foreskrevet av NUES, har bidratt til å tydeliggjøre styrets ansvar. Dette ansvaret har utvidet seg betydelig og risikoen knyttet til selskapets omdømme og finansielle utvikling økt. Derfor må styrerekruttering være presis og man må velge medlemmer som kan håndtere disse utfordringene. Dette er områder Agile Styrerekruttering har lang erfaring med og vi kan hjelpe med å evaluere styrets funksjon og finne riktig kandidater. 

Når vi evaluerer et styre er det noen sentrale spørsmål vi stiller oss:

 • Er styrets sammensetning i tråd med selskapets strategi?
 • Hvordan kan styret jobbe mer effektivt for å oppnå bedre resultater?
 • Hvordan er styret sammensatt sammenlignet med med konkurrenters styrer?
 • Har vi den beste styrelederen tilgjengelig på markedet?
 • Kan styret effektivt støtte internasjonal vekst, oppkjøp eller en børsnotering?

Å svare på disse spørsmålene krever inngående kunnskap og erfaring, som Agile Styrerekruttering kan hjelpe dere med.

Viktigheten av kompetanse i styret

I dagens endrede forretningslandskap er styrets bredde og dybde av kompetanse kritisk. Ikke bare bør de kunne møte de utfordringene selskapet står overfor, men også kunne være en drivkraft for verdiskapning. Styrerekruttering er derfor en viktig suksessfaktor, noe Agile Styrerekruttering har anerkjent. Vi har betydelig erfaring med rekruttering av styremedlemmer, noe som gjør oss i stand til å identifisere og kvalifisere kandidater, oppfylle formelle krav, og veilede gjennom hele rekrutteringsprosessen.

Hvordan vi gjennomfører styrerekruttering

Hos Agile Styrerekruttering er rekruttering vår kjernekompetanse. Vi har et omfattende nettverk av ledere og eksperter, som vi bringer inn i vårt arbeid. Vi har også Norges største database med styrekandidater, samtidig som vi benytter den nyeste teknologien innen AI-generert executive search metodikk. Vi tar hensyn til bedriftens unike behov og tilpasser vår rekrutteringsprosess for å sikre at vi finner de mest egnede kandidatene for styreverv.

 I den stadig skiftende virksomhetsverden spiller styret en betydelig rolle. Den dynamiske naturen til styrer og deres oppgaver har transformert over tid. I dag er de fremste selskapene i Norge kjent for styrer som er aktivt involvert i utviklingen av strategi og planlegging, samtidig som de setter rammene for virksomheten og utøver kontroll. Styrets ansvar er ytterligere fremhevet gjennom lovgivning og retningslinjer som NUES.  

Økende ansvar og risiko

Med den økte rollen og omfanget av ansvar, er det ingen tvil om at styrerekruttering og styreevaluering er avgjørende suksessfaktorer for virksomhetens verdiskapning. I dagens konkurransedyktige landskap er det essensielt å ha det rette styret på plass. Her er noen viktige spørsmål som bør vurderes:

 • Er styrets sammensetning i samsvar med selskapets strategi?
 • Hvordan kan styret jobbe mer effektivt for å oppnå bedre resultater?
 • Hvordan rangerer styret i forhold til konkurrentenes styrer?
 • Er det rekruttert den beste styrelederen tilgjengelig i markedet?
 • Er styret i stand til å effektivt støtte internasjonal vekst, oppkjøp eller børsnotering?

Styrerekruttering i Norge

Når det kommer til styrerekruttering, spiller bredden og dybden av kompetansen i styret en avgjørende rolle. Agile Styrerekruttering har bred erfaring med å finne de rette kandidatene og evaluere hvordan et styre fungerer.

Hovedregelen i Norge er at generalforsamlingen velger styremedlemmer. Agile Styrerekruttering bistår med å kvalifisere kandidater til nominasjon og med å oppfylle formkrav til prosessgjennomføring. Vi jobber med eiere, nominasjonskomiteer, bedriftsforsamlinger, eller administrasjonen som gir eierne administrativ støtte. Vi tilbyr også tilsvarende tjenester til offentlige etater, særlovselskaper og andre organisasjoner.

 Gjennomføring av styrerekruttering

Styrerekruttering er en kjernekompetanse for Agile Styrerekruttering
Vi utfører denne prosessen
gjennom en grundig analyse for å identifisere relevante miljøer, potensielle kandidater og gode kilder. Vårt team av rådgivere bruker Agile Styrerekrutterings velprøvde verktøy og metoder for å sikre at vi finner den rette kandidaten.

Vi gleder oss over å ha tilgang til Norges mest omfattende database av styrekandidater. Dette gir oss muligheten til å dykke dypt ned i et omfattende utvalg av gode styremedlemmer, hente ut de mest relevante kandidatene og matche dem med de unike behovene til din bedrift.

Vi benytter fremste linje av AI-teknologi, en revolusjonerende tilnærming til executive search innen den tradisjonelle styreverden. Denne toppmoderne metodikken gir oss muligheten til å finne, analysere og vurdere de aller beste kandidatene for våre kunder med enestående presisjon og effektivitet.

Med vår metode, er du sikret en prosess som er transparent, rettferdig og pålitelig, noe som hjelper din organisasjon å tiltrekke seg de aller beste styremedlemmen. Sammen skaper vi sterke styrebord, og gjør din bedrift rustet for fremtiden. 

Betydningen av riktig styrekompetanse

Et styre bestående av de rette menneskene og med riktig kompetanse kan være en betydelig drivkraft for bedriftens suksess. Hvis styret har et bredt spekter av ferdigheter, erfaring og perspektiver, vil det være bedre rustet til å takle en rekke forretningsutfordringer. For å sikre dette, er det viktig å ha en effektiv prosess for styrerekruttering på plass.

Styreevaluering

Styreevaluering er en viktig del av styrerekrutteringsprosessen. Denne prosessen involverer evaluering av styrets sammensetning og ytelse for å sikre at det fungerer på sitt beste. Styreevaluering hjelper også til med å identifisere eventuelle mangler eller områder som trenger forbedring. Agile Styrerekruttering tilbyr tjenester for styreevaluering som sikrer at styret fungerer effektivt og bidrar til virksomhetens suksess.

Fremtiden for Styrerekruttering

Til tross for at den digitale transformasjonen har endret måten virksomheter opererer på, forblir noen aspekter av styrerekruttering konstante. Uansett hvilken sektor eller størrelse på virksomheten, vil behovet for sterke ledere med relevant erfaring og kompetanse, som kan veilede og støtte organisasjonen gjennom vekst, endring og usikkerhet, fortsette å være av største betydning.

Konklusjon

Effektiv styrerekruttering er avgjørende for virksomhetens suksess. Gjennom å sørge for at styret har riktig kompetanse, og ved å evaluere styrets ytelse, kan Agile Styrerekruttering hjelpe din organisasjon til å oppnå sine mål.

FAQ

 1. Hva er hovedoppgaven til et styrerekrutteringsselskap?

Hovedoppgaven er å finne de mest passende kandidatene for styreverv i organisasjoner. Dette blir oppnådd gjennom et omfattende nettverk av ledere og eksperter. 

 1. Hvordan gjennomføres rekrutteringsprosessen?

Rekrutteringsprosessen er tilpasset hver enkelt organisasjon. Det tas hensyn til bedriftens unike behov, og prosessen tilpasses for å sikre at de mest egnede kandidatene for styreverv blir funnet.

 1. Hvem rekrutteres til styreverv?

Kandidater rekrutteres fra et omfattende nettverk av ledere og eksperter. Dette nettverket omfatter personer med en rekke forskjellige bakgrunner og ferdigheter, noe som bidrar til å finne det beste styret for hver organisasjon. 

 1. Hvorfor er effektiv styrerekruttering viktig?

Effektiv styrerekruttering er avgjørende fordi styret har et viktig ansvar for organisasjonens suksess. Riktig styre kan bidra til å lede en organisasjon mot dens mål, fremme innovasjon, og sikre at organisasjonen er ansvarlig overfor sine interessenter. 

 1. Hva er fordelene ved å bruke et profesjonelt styrerekrutteringsselskap?

Et profesjonelt styrerekrutteringsselskap er kjent for sin omfattende og tilpassede tilnærming til rekruttering. Med et bredt nettverk av potensielle kandidater og en prosess som sikrer at de mest egnede kandidatene blir funnet for hver enkelt organisasjon, ligger suksessen i forståelsen av organisasjonens behov og evnen til å matche disse behovene med de rette talentene.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med styrerekruttering? Ikke nøl med å ta kontakt for en uforpliktende samtale.